USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 211 Các chương trình
  
Cao đẳng Foothill / Cao đẳng De Anza: gần Thung lũng Silicon và San Francisco, California
  
Anh ngữ  
  Chúng tôi chấp nhận những sinh viên có điểm số TOEFL là 500 (thi trên giấy), 173 (thi trên máy tính), 61 IBT, hoặc điểm số IELTS là từ 5.0 trở lên.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Anh ngữ  
  Chúng tôi chấp nhận những sinh viên có điểm số TOEFL là 500 (thi trên giấy), 173 (thi trên máy tính), 61 IBT, hoặc điểm số IELTS là từ 5.0 trở lên. Mô hình kèm học cá nhân cũng được cung cấp.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Anh ngữ  
  Khóa học Cầu nối Mùa hè Chuyên sâu sáu tuần được cung cấp cho các sinh viên cần nâng cao khả năng sử dụng Anh ngữ trước khi ghi danh theo học.
Hình thức chương trình: Chương trình học hè (Summer Program)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Chuyên môn Y tế  
  Công nghệ Sức khỏe Động vật / Chăm sóc Chấn thương Thể thao / Điều dưỡng / Trợ lý Liệu pháp Vật lý
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Giáo dục Thể chất  
  Học tập tại trường cao đẳng Foothill hoặc De Anza trong hai năm, và sau đó chuyển tiếp lên năm thứ ba đại học. Trường cung cấp các bằng chuyển tiếp, bằng cao đẳng và chứng chỉ.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Kỹ thuật  
  Học tập tại trường cao đẳng Foothill hoặc De Anza trong hai năm, và sau đó chuyển tiếp lên năm thứ ba đại học. Trường cung cấp các bằng chuyển tiếp, bằng cao đẳng và chứng chỉ.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Kỹ thuật  
  Học tập tại trường cao đẳng Foothill hoặc De Anza trong hai năm, và sau đó chuyển tiếp lên năm thứ ba đại học. Trường cung cấp các bằng chuyển tiếp, bằng cao đẳng và chứng chỉ.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Kỹ thuật / Hướng nghiệp  
  Công nghệ Sức khỏe Động vật / Tạo ảnh Kỹ thuật số / Sản xuất Phim và Chương trình Truyền hình / Công nghệ Tương tác và Đa phương tiện / Làm vườn Trang trí / Nhiếp ảnh / Phát thanh / Khác
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật / Hướng nghiệp  
  Công nghệ Sức khỏe Động vật / Tạo ảnh Kỹ thuật số / Sản xuất Phim và Chương trình Truyền hình / Công nghệ Tương tác và Đa phương tiện / Làm vườn Trang trí / Nhiếp ảnh / Phát thanh / Khác
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật: Cơ hội chuyển tiếp lên đại học hệ 4 năm  
  Các chương trình học tập tại trường Cao đẳng Foothill / Cao đẳng DeAnza tương đương với những yêu cầu học hai năm đầu tiên của hệ đại học. Nhiều sinh viên chuyển tiếp thành công lên năm thứ ba (sinh viên năm ba) tại một trường đại học Hoa Kỳ.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Khoa học Sinh học và Y tế  
  Khoa học Sinh học / Công nghệ Sinh học / Hóa học / Thiết kế và Canh tác Môi trường / Nghiên cứu Môi trường / Vật lý / Giao tiếp Lời nói / Động vật học
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Sinh học và Y tế  
  Khoa học Sinh học / Công nghệ Sinh học / Hóa học / Thiết kế và Canh tác Môi trường / Nghiên cứu Môi trường / Vật lý / Giao tiếp Lời nói / Động vật học
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Sinh học và Y tế : Cơ hội chuyển tiếp lên đại học hệ 4 năm  
  Các chương trình học tập tại trường Cao đẳng Foothill / Cao đẳng DeAnza tương đương với những yêu cầu học hai năm đầu tiên của hệ đại học. Nhiều sinh viên chuyển tiếp thành công lên năm thứ ba (sinh viên năm ba) tại một trường đại học Hoa Kỳ.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội  
  Nghiên cứu Hoa Kỳ / Nhân loại học / Phát triển Trẻ em / Kinh tế học / Lịch sử / Báo chí / Khoa học Chính trị / Tâm lý học / Nghiên cứu Phụ nữ
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội  
  Nghiên cứu Hoa Kỳ / Nhân loại học / Phát triển Trẻ em / Kinh tế học / Lịch sử / Báo chí / Khoa học Chính trị / Tâm lý học / Nghiên cứu Phụ nữ
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội: Cơ hội chuyển tiếp lên đại học hệ 4 năm  
  Các chương trình học tập tại trường Cao đẳng Foothill / Cao đẳng DeAnza tương đương với những yêu cầu học hai năm đầu tiên của hệ đại học. Nhiều sinh viên chuyển tiếp thành công lên năm thứ ba (sinh viên năm ba) tại một trường đại học Hoa Kỳ.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Y tế / Điều dưỡng  
  Tiền-Nha khoa / Tiền-Y khoa / Tiền-Dược khoa / Tiền-Thú y
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Khoa học Y tế / Điều dưỡng: Cơ hội chuyển tiếp lên đại học hệ 4 năm  
  Các chương trình học tập tại trường Cao đẳng Foothill / Cao đẳng DeAnza tương đương với những yêu cầu học hai năm đầu tiên của hệ đại học. Nhiều sinh viên chuyển tiếp thành công lên năm thứ ba (sinh viên năm ba) tại một trường đại học Hoa Kỳ.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Kinh doanh và Khoa học Xã hội  
  Kế toán / Quản trị Kinh doanh / Kinh tế học / Quản lý Doanh nghiệp / Nghiên cứu Giao thoa văn hóa và Quan hệ Quốc tế / Kinh doanh Quốc tế / Quản lý Tiếp thị / Nghề Lữ hành
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh và Khoa học Xã hội  
  Kế toán / Quản trị Kinh doanh / Kinh tế học / Quản lý Doanh nghiệp / Nghiên cứu Giao thoa văn hóa và Quan hệ Quốc tế / Kinh doanh Quốc tế / Quản lý Tiếp thị / Nghề Lữ hành
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh và Khoa học Xã hội Cơ hội chuyển tiếp lên đại học hệ 4 năm  
  Các chương trình học tập tại trường Cao đẳng Foothill / Cao đẳng DeAnza tương đương với những yêu cầu học hai năm đầu tiên của hệ đại học. Nhiều sinh viên chuyển tiếp thành công lên năm thứ ba (sinh viên năm ba) tại một trường đại học Hoa Kỳ.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Luật và Xã hội (Tiền-Luật)  
  Học tập tại trường cao đẳng Foothill hoặc De Anza trong hai năm, và sau đó chuyển tiếp lên năm thứ ba đại học. Trường cung cấp các bằng chuyển tiếp, bằng cao đẳng và chứng chỉ.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Luật (Law)
 
  
Ngành nghề Lữ hành / Hàng không / Khác  
  Học tập tại trường cao đẳng Foothill hoặc De Anza trong hai năm, và sau đó chuyển tiếp lên năm thứ ba đại học. Trường cung cấp các bằng chuyển tiếp, bằng cao đẳng và chứng chỉ.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Nghệ thuật  
  Hoạt họa / Gốm / Kịch / Phim / Thiết kế Đồ họa và Tương tác / Lịch sử / Bảo tàng / Công nghệ Âm nhạc / Sơn / Nhiếp ảnh và Tạo ảnh Kỹ thuật số / Điêu khắc / Sản xuất chương trình truyền hình / Nghệ thuật Video
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Nghệ thuật  
  Hoạt họa / Kịch / Phim / Thiết kế Đồ họa và Tương tác / Bảo tàng / Công nghệ Âm nhạc / Sơn / Nhiếp ảnh và Tạo ảnh Kỹ thuật số / Điêu khắc / Sản xuất chương trình truyền hình / Công nghệ Nhà hát / Nghệ thuật Video
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
1-25 trong số 211 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.