USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 184 Các chương trình
  
Trường Đại học Nam Carolina - University of South Carolina
  
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu  
  Anh ngữ Chuyên sâu / Anh ngữ dành cho Sinh viên Nước ngoài / Anh ngữ dành cho Nghiên cứu Cao học / Chương trình Đặc biệt / Luyện Thi
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Các Chương trình Anh ngữ (Mùa Hè)  
  Các Chương trình Anh ngữ dành cho các sinh viên quốc tế được tổ chức giảng dạy quanh năm. Học kỳ Mùa Hè của EPI thông thường bắt đầu vào cuối Tháng Năm và kết thúc vào cuối Tháng Bảy.
Hình thức chương trình: Chương trình học hè (Summer Program)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Các Chương trình Anh ngữ (Buổi học nhóm đặc biệt)  
  Ban phụ trách các Chương trình Anh ngữ cho Sinh viên Quốc tế phối hợp làm việc với các nhóm học viên nhằm thiết kế những chương trình Anh ngữ theo yêu cầu dựa vào nhu cầu, mục tiêu và khung thời gian cụ thể của họ.
Hình thức chương trình: Các chương trình nhóm dành cho các chuyên gia (Group Programs)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật và Thông tin  
  Y sinh học / Hóa học / Dân sự và Môi trường / Khoa học Điện toán và Kỹ thuật / Điện / Cơ khí
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật và Thông tin  
  Y sinh học / Hóa học / Dân sự và Môi trường / Khoa học Điện toán và Kỹ thuật / Điện / Cơ khí
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật và Thông tin  
  Y sinh học / Hóa học / Dân sự và Môi trường / Khoa học Điện toán và Kỹ thuật / Điện / Cơ khí
Hình thức chương trình: Tiến sỹ / Nghiên cứu (Doctoral / Research)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Trường Cao đẳng Khoa học Nhân văn và Khoa học Tự nhiên  
  Khoa học Sinh học / Hóa học / Địa lý / Khoa học Hàng hải
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Trường Cao đẳng Khoa học Nhân văn và Khoa học Tự nhiên  
  Khoa học Sinh học / Hóa học / Địa lý / Khoa học Hàng hải
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Trường Cao đẳng Khoa học Nhân văn và Khoa học Tự nhiên  
  Khoa học Sinh học / Hóa học / Địa lý / Khoa học Hàng hải
Hình thức chương trình: Tiến sỹ / Nghiên cứu (Doctoral / Research)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Trường Cao đẳng Quản lý Khách sạn, Nhà hàng, Bán lẻ, và Quản lý Thể thao  
  Quản lý Khách sạn, Nhà hàng và Du lịch / Bán lẻ / Quản lý Thể thao và Giải trí
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khác (Other)
 
  
Trường Cao đẳng Quản lý Khách sạn, Nhà hàng, Bán lẻ, và Quản lý Thể thao  
  Quản lý Khách sạn, Nhà hàng và Du lịch / Bán lẻ / Quản lý Thể thao và Giải trí
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khác (Other)
 
  
Trường Kinh doanh Moore  
  Kế toán / Tài chính / Kinh doanh Quốc tế / Quản lý / Tiếp thị
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Trường Kinh doanh Moore  
  Kế toán / Tài chính / Kinh doanh Quốc tế / Quản lý / Tiếp thị
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Trường Y tế Công cộng Arnold  
  Thống kê Sinh vật học / Dịch tễ học / Khoa học Vận động / Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe / Quản trị Y tế Công cộng
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Trường Y tế Công cộng Arnold  
  Thống kê Sinh vật học / Dịch tễ học / Khoa học Vận động / Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe / Quản trị Y tế Công cộng
Hình thức chương trình: Tiến sỹ / Nghiên cứu (Doctoral / Research)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Trường Y tế Công cộng Arnold  
  Khoa học Vận động
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Southern Illinois University Carbondale, Illinois
  
Trung tâm Anh ngữ như một ngôn ngữ thứ hai  
  Anh ngữ chuyên sâu / Các kỹ năng học thuật / Tiếng Anh thương mại / Trung tâm truyền thông Ngôn ngữ / Phòng luyện viết CESL / Các lớp học quan sát học thuật / Chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Các lớp học hè tại Trung tâm Anh ngữ như một ngôn ngữ thứ hai  
  Mỗi năm, trường đặc biệt tổ chức 2 khóa học hè kéo dài 6 tuần. Một khóa bắt đầu vào giữa tháng 5, kết thúc vào cuối tháng 6, và một khóa bắt đầu vào đầu tháng 7, kết thúc vào trung tuần tháng 8.
Hình thức chương trình: Chương trình học hè (Summer Program)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Tiếng Anh dành cho Sinh viên học sau đại học  
  Khóa học đặc biệt này dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp cần đủ điểm TOEFL để nhập học các chương trình sau đại học. Các hoạt động bao gồm thuyết trình báo cáo, viết luận văn và đánh giá phản biện.
Hình thức chương trình: Tiến sỹ / Nghiên cứu (Doctoral / Research)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Các chương trình Anh ngữ thiết kế cho các nhóm riêng biệt  
  Khi có nhu cầu, việc giảng dạy ngôn ngữ có thể được thiết kế riêng cho các nhóm đặc biệt, với số lượng học viên, thời gian học và lĩnh vực học theo ý muốn.
Hình thức chương trình: Các chương trình nhóm dành cho các chuyên gia (Group Programs)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Kinh doanh và Quản trị  
  Kế toán / Kinh doanh và Quản trị / Kinh tế kinh doanh / Tài chính / Quản lý / Marketing
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh và Quản trị  
  Kế toán / Kinh tế kinh doanh nông nghiệp / Quản trị kinh doanh. Trường cũng có các chương trình MBA theo học tại Hongkong, Singapore và Đài Loan.
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh và Quản trị  
  Kế toán / Tài chính / Quản lý / Marketing
Hình thức chương trình: Tiến sỹ / Nghiên cứu (Doctoral / Research)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kỹ thuật  
  Kỹ sư môi trường và dân dụng / Kỹ sư máy tính / Kỹ thuật điện / Công nghệ kỹ thuật / Công nghệ công nghiệp / Kỹ sư cơ khí / Kỹ sư mỏ
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Kỹ thuật  
  Kỹ sư dân dụng / Kỹ sư điện và máy tính / Hệ thống sản xuất / Kỹ sư cơ khí / Kỹ sư mỏ
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
1-25 trong số 184 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.