USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 135 Các chương trình
  
Trường Cao đẳng Sierra, California
  
Chương trình Giảng dạy Anh ngữ là Ngôn ngữ Thứ hai  
  Chúng tôi cung cấp các lớp học Anh ngữ đặc biệt được thiết kế phục vụ riêng cho các sinh viên quốc tế.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Chương trình Anh ngữ là Ngôn ngữ Thứ Hai  
  Chúng tôi cung cấp các lớp học Anh ngữ đặc biệt được thiết kế phục vụ riêng cho các sinh viên quốc tế.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Quản trị Kinh doanh/ Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Kế toán / Quản trị Kinh doanh/ Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Chương trình Kỹ thuật Trước Nghề nghiệp  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Chương trình Kỹ thuật Trước Nghề nghiệp: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Khoa học Điện toán  
  Hệ thống Thông tin Điện toán / Điện tử Điện toán Tích hợp / Khoa học Điện toán / Phác họa Thiết kế / Thiết kế Đồ họa / Công nghệ Văn phòng
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Khoa học Điện toán  
  Chuyên gia Điện toán / Hệ thống Thông tin Điện toán / Điện tử Điện toán Tích hợp / Khoa học Điện toán / Phác họa Thiết kế / Công nghệ Văn phòng
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Khoa học Điện toán: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Chuyên gia Điện toán / Hệ thống Thông tin Điện toán / Điện tử Điện toán Tích hợp / Khoa học Điện toán / Phác họa Thiết kế / Công nghệ Văn phòng
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Khoa học Xã hội  
  Xét xử Tư pháp / Phát triển Giai đoạn Thơ ấu / Nghiên cứu Truyền thông / Nghiên cứu Tổng quát / Nhân văn / Báo chí / Khoa học Nhân văn / Triết lý / Khoa học Xã hội
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Xét xử Tư pháp / Phát triển Giai đoạn Thơ ấu / Nghiên cứu Truyền thông / Nhân văn / Báo chí / Khoa học Nhân văn / Triết lý / Khoa học Xã hội
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Tự nhiên / Đời sống  
  Nông nghiệp / Ngành chăn nuôi
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Tự nhiên / Đời sống  
  Nông nghiệp / Ngành chăn nuôi / Khoa học Sinh học / Hóa học / Địa lý / Khai thác mỏ / Khoa học Tự nhiên / Vật lý
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Tự nhiên / Đời sống: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Nông nghiệp / Ngành chăn nuôi / Khoa học Sinh học / Hóa học / Nghề làm vườn / Nghiên cứu Loài ngựa / Lâm nghiệp / Địa lý / Khai thác mỏ / Vật lý
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Y học / Điều dưỡng Trước Nghề nghiệp: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Phát triển Giai đoạn Thơ ấu / Giáo dục Hỗ trợ Giáo viên  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Phát triển Giai đoạn Thơ ấu / Trước Nghề nghiệp / Giáo dục Hỗ trợ Giáo viên: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Nghệ thuật  
  Thiết kế và Sản xuất Y phục / Nghệ thuật Ứng dụng và Thiết kế / Thiết kế Đồ họa / Phác họa Thiết kế / Thương mại Thời trang / Thiết kế Nội thất / Nhiếp ảnh
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Nghệ thuật  
  Thiết kế và Sản xuất Y phục / Nghệ thuật Ứng dụng / Nghệ thuật / Nghiên cứu Truyền thông / Phác họa Thiết kế / Thương mại Thời trang / Thiết kế Nội thất / Báo chí / Khoa học Nhân văn / Âm nhạc / Nhiếp ảnh
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Nghệ thuật: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Thiết kế Y phục / Nghệ thuật / Nghiên cứu Truyền thông / Phác họa Thiết kế / Thương mại Thời trang / Thiết kế Nội thất / Báo chí / Âm nhạc / Nhiếp ảnh
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Kỹ thuật / Hướng nghiệp  
  Công nghệ Ôtô / Công nghệ Xây dựng / Điện tử / Công nghệ Năng lượng / Công nghệ Phòng cháy / Dịch vụ Thực phẩm / Kim loại và Công nghệ Sản xuất / Khai thác mỏ / Công nghệ Văn phòng
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật / Hướng nghiệp  
  Công nghệ Xây dựng / Công nghệ Phòng cháy / Dịch vụ Thực phẩm / Lâm nghiệp / Kim loại và Công nghệ Sản xuất / Khai thác mỏ / Công nghệ Văn phòng
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật / Hướng nghiệp: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Công nghệ Xây dựng / Công nghệ Phòng cháy / Dịch vụ Thực phẩm / Lâm nghiệp / Kim loại và Công nghệ Sản xuất / Khai thác mỏ / Công nghệ Văn phòng
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
usjournal.com: U.S. Journal of Academics
  
Virtual Internship  
  Hình thức chương trình: Thực tập nội trú (Internships)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
1-25 trong số 135 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.