USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 74 Các chương trình
  
Đại học Thành phố New York: Trường Đại học Staten Island, New York
  
Các Chương trình Hè tại Viện Anh ngữ  
  Thông thường, có ba tùy chọn được cung cấp trong mùa hè: Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu 14 tuần hay 9 tuần và Chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ Mỹ kéo dài 4 tuần.
Hình thức chương trình: Chương trình học hè (Summer Program)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Giảng dạy Anh ngữ Chuyên sâu  
  Trong năm có 6 ngày ghi danh theo học: ba kỳ học mỗi kỳ kéo dài 14 tuần và ba kỳ học mỗi kỳ kéo dài 9 tuần. Chương trình cung cấp 20 giờ giảng mỗi tuần. Hãy tham gia cùng chúng tôi ở Thành phố New York!
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Giảng dạy Anh ngữ Chuyên sâu dành cho các Chuyên gia  
  Có nhà lãnh đạo tổ chức kinh doanh, nhân vật công chúng, học giả và các nhà nghiên cứu nổi tiếng đã theo học tại trường Đại học Thành phố New York. Chúng tôi mời bạn hãy tìm hiểu thêm về trường Cao đẳng Staten Island của CUNY!
Hình thức chương trình: Các chương trình nhóm dành cho các chuyên gia (Group Programs)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Khóa học Ngôn ngữ và Văn hóa Mỹ -- Các Chương trình Nhóm (Các kỳ học một tháng được tổ chức quanh năm, theo yêu cầu đặc biệt)  
  Chương trình nhóm cung cấp khóa học một tháng, chuyên sâu về xã hội, chính quyền và nền giáo dục Mỹ, đồng thời củng cố khả năng Anh ngữ của học viên. Trước đây khóa học này chỉ cung cấp trong mùa hè nhưng giờ đây khóa học được tổ chức nhiều lần khác nhau trong năm tùy theo yêu cầu dành cho các nhóm từ 10 học viên trở lên. Hãy tham gia cùng chúng tôi ở Thành phố New York!
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Lớp học Buổi tối và Kèm học Riêng để cải thiện Anh ngữ  
  Viện Anh Ngữ tại trường Cao đẳng Staten Island hiện tổ chức các lớp học buổi tối và chương trình kèm học riêng để cải thiện Anh ngữ của bạn. Các khóa học về kỹ năng Đọc/Viết, Ngữ pháp và Giao tiếp. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết lịch học cụ thể và thông tin về học phí.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Anh ngữ  
  Cử nhân Khoa học Xã hội
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Anh ngữ  
  Cử nhân Khoa học Xã hội / Môn phụ / Tập trung về Văn học Kịch
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Chuyên môn Y tế  
  Công nghệ Phòng Thí nghiệm Y khoa / Điều dưỡng
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Chuyên môn Y tế  
  Công nghệ Y khoa / Điều dưỡng
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Chuyên môn Y tế  
  Tư vấn Sức khỏe Tinh thần / Khoa học Thần kinh / Điều dưỡng (Thạc sĩ về Khoa học và Chứng chỉ Cao cấp sau Cao học)
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Kỹ thuật  
  Công nghệ Kỹ thuật Điện / Khoa học Kỹ thuật
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Kỹ thuật  
  Khoa học Kỹ thuật
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Kỹ thuật  
  Khoa học Điện toán / Công nghệ Điện toán / Công nghệ Kỹ thuật Điện
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Khoa học tự nhiên / cuộc sống  
  Sinh học / Khoa học Môi trường
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Tự nhiên / Đời sống  
  Hóa sinh / Sinh học / Khoa học Thông tin Sinh học / Hóa học / Vật lý
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội  
  Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên (Liberal Arts and Sciences)
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội  
  Nghiên cứu Người Mỹ gốc Phi / Nghiên cứu Người Mỹ / Lịch sử / Nghiên cứu Quốc tế / Nghiên cứu Người Ý / Triết học / Khoa học Chính trị / Tâm lý học / Công tác Xã hội / Xã hội học / Nghiên cứu về Phụ nữ, Giới tính và Tình dục học
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội  
  Nghiên cứu Lịch sử / Khoa học Nhân văn
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Điện toán  
  Khoa học Điện toán / Công nghệ Điện toán / Công nghệ Phòng Thí nghiệm Y tế
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Khoa học Điện toán  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Khoa học Điện toán / Toán học  
  Khoa học Điện toán / Công nghệ Điện toán / Hệ thống Thông tin / Toán học / Công nghệ Y khoa
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Kinh doanh  
  Kế toán / Tài chính / Hệ thống Thông tin / Kinh doanh Quốc tế / Quảng lý / Tiếp thị
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh  
  Kinh tế / Tài chính / Kinh doanh Quốc tế / Quản lý / Tiếp thị
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh  
  Quản lý Kinh doanh
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Nghệ thuật  
  Nghiên cứu Nghệ thuật Phim ảnh và Phương tiện truyền thông
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
1-25 trong số 74 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.