USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 208 Các chương trình
  
Trường Đại học Nam Carolina - University of South Carolina
  
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu  
  Anh ngữ Chuyên sâu / Anh ngữ dành cho Sinh viên Nước ngoài / Anh ngữ dành cho Nghiên cứu Cao học / Chương trình Đặc biệt / Luyện Thi
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Các Chương trình Anh ngữ (Mùa Hè)  
  Các Chương trình Anh ngữ dành cho các sinh viên quốc tế được tổ chức giảng dạy quanh năm. Học kỳ Mùa Hè của EPI thông thường bắt đầu vào cuối Tháng Năm và kết thúc vào cuối Tháng Bảy.
Hình thức chương trình: Chương trình học hè (Summer Program)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Các Chương trình Anh ngữ (Buổi học nhóm đặc biệt)  
  Ban phụ trách các Chương trình Anh ngữ cho Sinh viên Quốc tế phối hợp làm việc với các nhóm học viên nhằm thiết kế những chương trình Anh ngữ theo yêu cầu dựa vào nhu cầu, mục tiêu và khung thời gian cụ thể của họ.
Hình thức chương trình: Các chương trình nhóm dành cho các chuyên gia (Group Programs)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật và Thông tin  
  Y sinh học / Hóa học / Dân sự và Môi trường / Khoa học Điện toán và Kỹ thuật / Điện / Cơ khí
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật và Thông tin  
  Y sinh học / Hóa học / Dân sự và Môi trường / Khoa học Điện toán và Kỹ thuật / Điện / Cơ khí
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật và Thông tin  
  Y sinh học / Hóa học / Dân sự và Môi trường / Khoa học Điện toán và Kỹ thuật / Điện / Cơ khí
Hình thức chương trình: Tiến sỹ / Nghiên cứu (Doctoral / Research)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Trường Cao đẳng Khoa học Nhân văn và Khoa học Tự nhiên  
  Khoa học Sinh học / Hóa học / Địa lý / Khoa học Hàng hải
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Trường Cao đẳng Khoa học Nhân văn và Khoa học Tự nhiên  
  Khoa học Sinh học / Hóa học / Địa lý / Khoa học Hàng hải
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Trường Cao đẳng Khoa học Nhân văn và Khoa học Tự nhiên  
  Khoa học Sinh học / Hóa học / Địa lý / Khoa học Hàng hải
Hình thức chương trình: Tiến sỹ / Nghiên cứu (Doctoral / Research)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Trường Cao đẳng Quản lý Khách sạn, Nhà hàng, Bán lẻ, và Quản lý Thể thao  
  Quản lý Khách sạn, Nhà hàng và Du lịch / Bán lẻ / Quản lý Thể thao và Giải trí
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khác (Other)
 
  
Trường Cao đẳng Quản lý Khách sạn, Nhà hàng, Bán lẻ, và Quản lý Thể thao  
  Quản lý Khách sạn, Nhà hàng và Du lịch / Bán lẻ / Quản lý Thể thao và Giải trí
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khác (Other)
 
  
Trường Kinh doanh Moore  
  Kế toán / Tài chính / Kinh doanh Quốc tế / Quản lý / Tiếp thị
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Trường Kinh doanh Moore  
  Kế toán / Tài chính / Kinh doanh Quốc tế / Quản lý / Tiếp thị
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Trường Y tế Công cộng Arnold  
  Thống kê Sinh vật học / Dịch tễ học / Khoa học Vận động / Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe / Quản trị Y tế Công cộng
Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Trường Y tế Công cộng Arnold  
  Thống kê Sinh vật học / Dịch tễ học / Khoa học Vận động / Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe / Quản trị Y tế Công cộng
Hình thức chương trình: Tiến sỹ / Nghiên cứu (Doctoral / Research)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Trường Y tế Công cộng Arnold  
  Khoa học Vận động
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Trường Cao đẳng Sierra, California
  
Chương trình Giảng dạy Anh ngữ là Ngôn ngữ Thứ hai  
  Chúng tôi cung cấp các lớp học Anh ngữ đặc biệt được thiết kế phục vụ riêng cho các sinh viên quốc tế.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Chương trình Anh ngữ là Ngôn ngữ Thứ Hai  
  Chúng tôi cung cấp các lớp học Anh ngữ đặc biệt được thiết kế phục vụ riêng cho các sinh viên quốc tế.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Quản trị Kinh doanh/ Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Kế toán / Quản trị Kinh doanh/ Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Chương trình Kỹ thuật Trước Nghề nghiệp  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Chương trình Kỹ thuật Trước Nghề nghiệp: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Khoa học Điện toán  
  Hệ thống Thông tin Điện toán / Điện tử Điện toán Tích hợp / Khoa học Điện toán / Phác họa Thiết kế / Thiết kế Đồ họa / Công nghệ Văn phòng
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Khoa học Điện toán  
  Chuyên gia Điện toán / Hệ thống Thông tin Điện toán / Điện tử Điện toán Tích hợp / Khoa học Điện toán / Phác họa Thiết kế / Công nghệ Văn phòng
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
1-25 trong số 208 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.