USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 207 Các chương trình
  
usjournal.com: U.S. Journal of Academics
  
Virtual Internship  
  Hình thức chương trình: Thực tập nội trú (Internships)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Virtual Internship  
  Hình thức chương trình: Thực tập nội trú (Internships)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Virtual Internship  
  Hình thức chương trình: Thực tập nội trú (Internships)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Virtual Internship  
  Hình thức chương trình: Thực tập nội trú (Internships)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Virtual Internship  
  Hình thức chương trình: General Inquiry
Phân loại ngành học: General Inquiry
 
  
Virtual Internship  
  Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Đại học Pittsburg State, Kansas
  
Ngôn ngữ tiếng Anh (ESL)  
  Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Kinh doanh / Quản lý (Business)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý (Business)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kỹ thuật / Học nghề (Technical / Vocational)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật / Học nghề (Technical / Vocational)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Các chương trình nhóm dành cho các chuyên gia (Group Programs)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Giáo dục (Education)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Giáo dục (Education)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Khoa học Xã hội (Social Sciences)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội (Social Sciences)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học tự nhiên / cuộc sống (Life Sciences)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học tự nhiên / cuộc sống (Life Sciences)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Chuyên môn Y tế (Health)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Chuyên môn Y tế (Health)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Nghệ thuật (Arts)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Nghệ thuật (Arts)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Trường Cao đẳng Desert ở Palm Springs, tiểu bang California
  
Học viện Anh ngữ chuyên sâu (IEA)  
  Học viện Anh ngữ chuyên sâu có các chương trình học tiếng Anh kéo dài 8 hoặc 16 tuần, được thiết kế giúp nâng cao sự lưu loát trong giao tiếp. Mỗi tuần, học sinh sẽ tham gia 20 giờ học cả ở trên lớp và phòng máy. Bạn có thể đăng ký theo học các lớp này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm!
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
1-25 trong số 207 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.