USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 207 Các chương trình
  
Đại học Pittsburg State, Kansas
  
Ngôn ngữ tiếng Anh (ESL)  
  Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Kinh doanh / Quản lý (Business)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý (Business)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kỹ thuật / Học nghề (Technical / Vocational)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật / Học nghề (Technical / Vocational)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Các chương trình nhóm dành cho các chuyên gia (Group Programs)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Giáo dục (Education)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Giáo dục (Education)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Khoa học Xã hội (Social Sciences)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội (Social Sciences)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học tự nhiên / cuộc sống (Life Sciences)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học tự nhiên / cuộc sống (Life Sciences)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Chuyên môn Y tế (Health)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Chuyên môn Y tế (Health)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Nghệ thuật (Arts)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Nghệ thuật (Arts)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Trường Cao đẳng Sierra, California
  
Chương trình Giảng dạy Anh ngữ là Ngôn ngữ Thứ hai  
  Chúng tôi cung cấp các lớp học Anh ngữ đặc biệt được thiết kế phục vụ riêng cho các sinh viên quốc tế.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Chương trình Anh ngữ là Ngôn ngữ Thứ Hai  
  Chúng tôi cung cấp các lớp học Anh ngữ đặc biệt được thiết kế phục vụ riêng cho các sinh viên quốc tế.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Quản trị Kinh doanh/ Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Kế toán / Quản trị Kinh doanh/ Kinh doanh / Thương mại Thời trang / Quản lý / Tiếp thị / Công nghệ Văn phòng / Bất động sản
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Chương trình Kỹ thuật Trước Nghề nghiệp  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Chương trình Kỹ thuật Trước Nghề nghiệp: Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hệ bốn năm  
  Trường Cao đẳng Sierra tổ chức đào tạo hai năm đầu tiên của chương trình học thi cấp bằng cử nhân (hệ bốn năm). Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã chuyển tiếp lên các trường đại học công và tư chất lượng cao để theo học hai năm cuối.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
1-25 trong số 207 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.