USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 211 Các chương trình
  
Cao đẳng Thành phố Riverside, California
  
Kinh doanh / Quản lý: Chuyển tiếp hệ Đại học  
  Bắt đầu sự nghiệp học tập Cao đẳng Hoa Kỳ của bạn theo tốc độ của bạn ở trường Cao đẳng Cộng đồng Riverside, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học hệ bốn năm để hoàn thành chương trình học thi lấy bằng cử nhân của bạn.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Kinh doanh / Hệ thống Thông tin Điện toán / Hệ thống Thông tin Địa lý / Công nghệ Hệ thống Thông tin / Quản trị Văn phòng / Tiếp thị / Quản lý / Trợ lý Luật sư / Bất động sản
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Kinh doanh / Hệ thống Thông tin Điện toán / Hệ thống Thông tin Địa lý / Công nghệ Hệ thống Thông tin / Quản trị Văn phòng / Tiếp thị / Quản lý / Trợ lý Luật sư / Bất động sản
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Anh ngữ  
  Tiếng Anh / Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai / Báo chí / Đọc / Giao tiếp Lời nói / Trung tâm Viết và Đọc
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Anh ngữ  
  Tiếng Anh / Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai / Báo chí / Đọc / Giao tiếp Lời nói / Trung tâm Viết và Đọc
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Toán học / Hệ thống Thông tin Điện toán: Chuyển tiếp Đại học  
  Bắt đầu sự nghiệp học tập Cao đẳng Hoa Kỳ của bạn theo tốc độ của bạn ở trường Cao đẳng Thành phố Riverside, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học hệ bốn năm để hoàn thành chương trình học thi lấy bằng cử nhân của bạn.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán học / Hệ thống Thông tin Điện toán  
  Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán học / Hệ thống Thông tin Điện toán  
  Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Thực thi Luật pháp / Giáo dục và Đào tạo An toàn Công cộng  
  Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Luật (Law)
 
  
Thực thi Luật pháp / Giáo dục và Đào tạo An toàn Công cộng  
  Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Luật (Law)
 
  
Chuyển tiếp Đại họcKhoa học Xã hội: Chuyển tiếp Đại học  
  Bắt đầu sự nghiệp học tập Cao đẳng Hoa Kỳ của bạn theo tốc độ của bạn ở trường Cao đẳng Thành phố Riverside, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học hệ bốn năm để hoàn thành chương trình học thi lấy bằng cử nhân của bạn.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội  
  Nhân chủng học / Kinh tế học / Nghiên cứu Dân tộc / Địa lý / Lịch sử / Nhân loại / Triết học / Khoa học Chính trị / Tâm lý học / Xã hội học
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội  
  Nhân chủng học / Kinh tế học / Nghiên cứu Dân tộc / Địa lý / Lịch sử / Nhân loại / Triết học / Khoa học Chính trị / Tâm lý học / Xã hội học
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Tự nhiên / Đời sống: Chuyển tiếp Đại học  
  Bắt đầu sự nghiệp học tập Cao đẳng Hoa Kỳ của bạn theo tốc độ của bạn ở trường Cao đẳng Thành phố Riverside, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học hệ bốn năm để hoàn thành chương trình học thi lấy bằng cử nhân của bạn.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Tự nhiên / Đời sống  
  Cơ thể học / Thiên văn học / Sinh học / Hóa học / Địa chất / Khoa học Sức khỏe / Vi sinh vật học / Hải dương học / Hóa học Hữu cơ / Khoa học Vật lý / Vật lý
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Tự nhiên / Đời sống  
  Cơ thể học / Thiên văn học / Sinh học / Hóa học / Địa chất / Khoa học Sức khỏe / Vi sinh vật học / Hải dương học / Hóa học Hữu cơ / Khoa học Vật lý / Vật lý
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Dịch vụ Y tế và Nhân sinh / Điều dưỡng: Chuyển tiếp Đại học  
  Bắt đầu sự nghiệp học tập Cao đẳng Hoa Kỳ của bạn theo tốc độ của bạn ở trường Cao đẳng Thành phố Riverside, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học hệ bốn năm để hoàn thành chương trình học thi lấy bằng cử nhân của bạn.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Dịch vụ Y tế và Nhân sinh / Điều dưỡng  
  Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Dịch vụ Y tế và Nhân sinh / Điều dưỡng  
  Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Sư phạm: Chuyển tiếp Đại học  
  Bắt đầu sự nghiệp học tập Cao đẳng Hoa Kỳ của bạn theo tốc độ của bạn ở trường Cao đẳng Thành phố Riverside, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học hệ bốn năm để hoàn thành chương trình học thi lấy bằng cử nhân của bạn.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Ngôn ngữ Ra dấu Hoa Kỳ / Nghiên cứu Giai đoạn Đầu đời / Giáo dục / Giáo dục Thể chất  
  Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Ngôn ngữ Ra dấu Hoa Kỳ / Nghiên cứu Giai đoạn Đầu đời / Giáo dục / Giáo dục Thể chất  
  Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Nghệ thuật: Chuyển tiếp Đại học  
  Bắt đầu sự nghiệp học tập Cao đẳng Hoa Kỳ của bạn theo tốc độ của bạn ở trường Cao đẳng Thành phố Riverside, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học hệ bốn năm để hoàn thành chương trình học thi lấy bằng cử nhân của bạn.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Nghệ thuật  
  Nghệ thuật / Lịch sử Nghệ thuật / Gốm sứ / Thuật vẽ / Thiết kế / Ngoại ngữ / Minh họa / Vẽ / Nghệ thuật Biểu diễn / Nhiếp ảnh / In ấn / Điêu khắc / Viễn thông
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Nghệ thuật  
  Nghệ thuật / Lịch sử Nghệ thuật / Gốm sứ / Thuật vẽ / Thiết kế / Ngoại ngữ / Minh họa / Vẽ / Nghệ thuật Biểu diễn / Nhiếp ảnh / In ấn / Điêu khắc / Viễn thông
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
1-25 trong số 211 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.