USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 184 Các chương trình
  
Đại học Pittsburg State, Kansas
  
Ngôn ngữ tiếng Anh (ESL)  
  Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Kinh doanh / Quản lý (Business)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý (Business)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kỹ thuật / Học nghề (Technical / Vocational)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật / Học nghề (Technical / Vocational)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)  
  Hình thức chương trình: Các chương trình nhóm dành cho các chuyên gia (Group Programs)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Giáo dục (Education)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Giáo dục (Education)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Khoa học Xã hội (Social Sciences)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Xã hội (Social Sciences)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học tự nhiên / cuộc sống (Life Sciences)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học tự nhiên / cuộc sống (Life Sciences)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Chuyên môn Y tế (Health)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Chuyên môn Y tế (Health)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Nghệ thuật (Arts)  
  Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Nghệ thuật (Arts)  
  Hình thức chương trình: Thạc sỹ (Masters)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Trường Cao đẳng Desert ở Palm Springs, tiểu bang California
  
Học viện Anh ngữ chuyên sâu (IEA)  
  Học viện Anh ngữ chuyên sâu có các chương trình học tiếng Anh kéo dài 8 hoặc 16 tuần, được thiết kế giúp nâng cao sự lưu loát trong giao tiếp. Mỗi tuần, học sinh sẽ tham gia 20 giờ học cả ở trên lớp và phòng máy. Bạn có thể đăng ký theo học các lớp này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm!
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Học viện Anh ngữ chuyên sâu (IEA)  
  Hãy tận hưởng ánh nắng mùa hạ ấm áp của California trong chương trình học 8 tuần của chúng tôi!
Hình thức chương trình: Chương trình học hè (Summer Program)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Viết Tiếng Anh / Văn học Anh  
  Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Quản trị Kinh doanh / Kinh tế học / Kinh doanh tổng hợp / Giám sát / Quản lý / Kinh doanh Nông nghiệp
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Kinh doanh / Quản lý  
  Kế toán / Giám sát / Quản lý (Các chương trình chứng chỉ kéo dài khoảng 1 năm)
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Toán học / Tin học  
  Tin học / Hệ thống thông tin máy tính / Thiết kế và sản xuất kỹ thuật số / Toán học
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán học / Tin học  
  Hệ thống thông tin máy tính / Thiết kế và sản xuất kỹ thuật số (Các chương trình chứng chỉ kéo dài khoảng 1 năm)
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
1-25 trong số 184 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.