USjournal.com
Learn more...  Nhấp chuột vào tất cả các ô trống sát những chương trình mà bạn quan tâm, sau đó Learn more...
 
1-25 trong số 185 Các chương trình
  
Cao đẳng Orange Coast, California
  
Công nghệ  
  Điều hòa Không khí, Sưởi ấm và Làm lạnh / Công nghệ Khung máy bay và Nhà máy Điện / Công nghệ Kiến trúc / Huấn luyện Phi công / Công nghệ Xây dựng / Công nghệ Vẽ Thiết kế / Công nghệ Điện tử / Công nghệ Cơ khí / Công nghệ Hàn
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Giáo dục Thể chất và Điền kinh  
  Giáo dục Thể chất Thích nghi (dành cho người bị khuyết tật thể chất) / Thể thao / Huấn luyện Thể thao / Chương trình Chuyên gia Rèn luyện Thân thể /Giáo dục Sức khỏe / Các Hoạt động Bơi lội / Giáo dục Thể chất / Chương trình Thủy thủ Chuyên nghiệp / Rèn luyện Sức khỏe Người cao niên
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Kỹ thuật, trong Toán học và Khoa học  
  Lập trình Điện toán cho Kỹ thuật / Mạch điện Kỹ thuật / Đồ họa Kỹ thuật / Thống kê học
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Khoa học Xã hội và Khoa học Hành vi  
  Nghiên cứu Mỹ / Nhân chủng học / Kinh tế học / Nghiên cứu Dân tộc / Nghiên cứu Giới tính / Địa lý học / Lịch sử / Nhân văn / Triết học / Khoa học Chính trị / Tâm lý học / Nghiên cứu Tôn giáo / Xã hội học
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Khoa học Y tế và Người tiêu dùng  
  Chuyên môn Y tế Phối hợp: Công nghệ Thực chế học / Y khoa Khẩn cấp / Phụ tá Y tế Trường học. Khoa học Gia đình và Người tiêu dùng: Giáo dục Giai đoạn Đầu đời / Thời trang / Quản lý Nguồn lực Gia đình và Cá nhân / Thiết kế Nội thất. Quản lý Nhà hàng, Khách sạn: Nghề Lữ hành Hàng không / Nghệ thuật Nấu ăn / Ẩm thực học / Thực phẩm và Dinh dưỡng / Quản lý Dịch vụ Thực phẩm / Quản lý Khách sạn / Quản lý Hội nghị và Sự kiện / Quản lý Dịch vụ Spa / Du lịch và Lữ hành
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Kinh doanh và Điện toán  
  Kế toán / Kinh doanh / Hệ thống Thông tin Điện toán / Khoa học Điện toán / Công nghệ Văn phòng Điện toán hóa / Kinh doanh Quốc tế / Nghiên cứu Lãnh đạo / Quản lý / Bất động sản
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kinh doanh / Quản lý (Business)
 
  
Nghệ thuật Tạo hình và Nghệ thuật Biểu diễn  
  Nghệ thuật / Khiêu vũ / Nghệ thuật và Thiết kế Phương tiện Kỹ thuật số / Phim ảnh và Video / Âm nhạc / Nhiếp ảnh / Nghệ thuật Sân khấu
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Nghệ thuật (Arts)
 
  
Quản lý Nhà hàng, Khách sạn trong Khoa học Người tiêu dùng và Y tế  
  Nghề Lữ hành Hàng không / Nghệ thuật Nấu ăn / Ẩm thực học / Thực phẩm và Dinh dưỡng / Quản lý Dịch vụ Thực phẩm / Quản lý Khách sạn / Quản lý Hội nghị và Sự kiện / Quản lý Dịch vụ Spa / Du lịch và Lữ hành
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khác (Other)
 
  
Sư phạm  
  Giáo dục Thể chất Thích nghi (dành cho người bị khuyết tật thể chất) / Giáo dục Giai đoạn Đầu đời / Giáo dục Sức khỏe / Giáo dục Thể chất
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Toán học và Khoa học  
  Toán học
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Toán / Tin học / Công nghệ thông tin (Math / Computer / I.T.)
 
  
Toán học và Khoa học  
  Thiên văn học / Khoa học Sinh học / Hóa học / Sinh thái học / Địa lý học / Khoa học Biển / Khoa học Tự nhiên / Khoa học Làm vườn Trang trí / Vật lý
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Văn học và Ngôn ngữ  
  Truyền thông / Giáo dục Giai đoạn Đầu đời / Tiếng Anh / Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 / Giao tiếp Lời nói / Ngôn ngữ Thế giới (Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hơ-bru, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt)
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Xã hội (Social Sciences)
 
  
Cao đẳng Foothill / Cao đẳng De Anza: gần Thung lũng Silicon và San Francisco, California
  
Anh ngữ  
  Chúng tôi chấp nhận những sinh viên có điểm số TOEFL là 500 (thi trên giấy), 173 (thi trên máy tính), 61 IBT, hoặc điểm số IELTS là từ 5.0 trở lên.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Anh ngữ  
  Chúng tôi chấp nhận những sinh viên có điểm số TOEFL là 500 (thi trên giấy), 173 (thi trên máy tính), 61 IBT, hoặc điểm số IELTS là từ 5.0 trở lên. Mô hình kèm học cá nhân cũng được cung cấp.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Anh ngữ  
  Khóa học Cầu nối Mùa hè Chuyên sâu sáu tuần được cung cấp cho các sinh viên cần nâng cao khả năng sử dụng Anh ngữ trước khi ghi danh theo học.
Hình thức chương trình: Chương trình học hè (Summer Program)
Phân loại ngành học: Anh ngữ (ESL)
 
  
Chuyên môn Y tế  
  Công nghệ Sức khỏe Động vật / Chăm sóc Chấn thương Thể thao / Điều dưỡng / Trợ lý Liệu pháp Vật lý
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Sức khỏe (Health)
 
  
Giáo dục Thể chất  
  Học tập tại trường cao đẳng Foothill hoặc De Anza trong hai năm, và sau đó chuyển tiếp lên năm thứ ba đại học. Trường cung cấp các bằng chuyển tiếp, bằng cao đẳng và chứng chỉ.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Giáo dục (Education)
 
  
Kỹ thuật  
  Học tập tại trường cao đẳng Foothill hoặc De Anza trong hai năm, và sau đó chuyển tiếp lên năm thứ ba đại học. Trường cung cấp các bằng chuyển tiếp, bằng cao đẳng và chứng chỉ.
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Kỹ thuật  
  Học tập tại trường cao đẳng Foothill hoặc De Anza trong hai năm, và sau đó chuyển tiếp lên năm thứ ba đại học. Trường cung cấp các bằng chuyển tiếp, bằng cao đẳng và chứng chỉ.
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Kỹ thuật / Hướng nghiệp  
  Công nghệ Sức khỏe Động vật / Tạo ảnh Kỹ thuật số / Sản xuất Phim và Chương trình Truyền hình / Công nghệ Tương tác và Đa phương tiện / Làm vườn Trang trí / Nhiếp ảnh / Phát thanh / Khác
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật / Hướng nghiệp  
  Công nghệ Sức khỏe Động vật / Tạo ảnh Kỹ thuật số / Sản xuất Phim và Chương trình Truyền hình / Công nghệ Tương tác và Đa phương tiện / Làm vườn Trang trí / Nhiếp ảnh / Phát thanh / Khác
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật / Đào tạo nghề (Technical / Vocational)
 
  
Kỹ thuật: Cơ hội chuyển tiếp lên đại học hệ 4 năm  
  Các chương trình học tập tại trường Cao đẳng Foothill / Cao đẳng DeAnza tương đương với những yêu cầu học hai năm đầu tiên của hệ đại học. Nhiều sinh viên chuyển tiếp thành công lên năm thứ ba (sinh viên năm ba) tại một trường đại học Hoa Kỳ.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Kỹ thuật (Engineering)
 
  
Khoa học Sinh học và Y tế  
  Khoa học Sinh học / Công nghệ Sinh học / Hóa học / Thiết kế và Canh tác Môi trường / Nghiên cứu Môi trường / Vật lý / Giao tiếp Lời nói / Động vật học
Hình thức chương trình: Ngắn hạn / Được cấp chứng chỉ (Short-Term / Certificate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Sinh học và Y tế  
  Khoa học Sinh học / Công nghệ Sinh học / Hóa học / Thiết kế và Canh tác Môi trường / Nghiên cứu Môi trường / Vật lý / Giao tiếp Lời nói / Động vật học
Hình thức chương trình: Liên kết (Associate)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
Khoa học Sinh học và Y tế : Cơ hội chuyển tiếp lên đại học hệ 4 năm  
  Các chương trình học tập tại trường Cao đẳng Foothill / Cao đẳng DeAnza tương đương với những yêu cầu học hai năm đầu tiên của hệ đại học. Nhiều sinh viên chuyển tiếp thành công lên năm thứ ba (sinh viên năm ba) tại một trường đại học Hoa Kỳ.
Hình thức chương trình: Cử nhân (Bachelor)
Phân loại ngành học: Khoa học Đời sống (Life Sciences)
 
  
1-25 trong số 185 Các chương trình
 

USjournal.com, LLC
P.O. Box 363
Corning, New York
14830-0363 USA
phone +570-205-4020
fax +866-477-9810

Privacy Policy: USjournal.com, LLC respects a user's right to privacy and to access the information contained in our web site without registration or fee. All inquiry forms within our sites feature SSL secure server encryption for your protection. We do not share your personal information with other people or companies, other than to provide services you have requested. We strictly adhere to NAFSA: Association of International Educators' Code of Ethics. We encourage qualified students to study in the USA!
See our site map for easy navigation. Latest Update: 2014.